Beliczky Julianna

gyógypedagógus-logopédus

Logopédia és iskolaérettségre
felkészítés egész évben, nyáron is


A terápiáról:

Célom, hogy a gyermeknek a jó hangulatban eltöltött játék élményén keresztül a leghatékonyabban és a lehető legrövidebb időn belül tiszta hangképzést biztosítsak.

Iskolás korban a gyenge kommunikációs készség, továbbá a még rendezetlen, hibás artikuláció tanulási nehézségekhez ( olvasás- és írászavarhoz), valamint a gyermek önértékelésében bizalomvesztéshez, sikertelenséghez, alacsony kudarctűréshez és kedvetlenséghez vezethet, melynek következtében a gyermeknél hárítás lép fel az iskolai tanulást és az elvárásokat illetően.

Terápiámmal hozzásegítem a gyermeket a helyes hangképzés mellett a választékos és gazdag szókinccsel rendelkező kommunikációs készség elsajátításához, hogy tudását magabiztosan és eredményesen kamatoztathassa mind az óvodai és iskolai tanulmányai, mind pedig a társadalomba való beilleszkedés és az életben történő sikeres helytállás során.

Foglalkozom azon részképességek kialakításával és intenzív fejlesztésével, melyek elengedhetetlen feltételei az iskolába lépésnek, valamint a megfelelő iskolaérettségnek. Ezek a következők:
-tiszta beszéd, pontos hangdifferenciáló képesség,
-megfelelő kommunikációs készség, helyes nyelvtani ragozással történő beszéd,
-életkori szintű beszédértés, beszédészlelés,
-jó szövegértés és információfeldolgozás.

Részképességek kialakítása és fejlesztése:

-figyelem,
-emlékezet,
-verstanulás,
-memória fejlesztése

-megfelelő ceruzafogás kialakítása,
-vonalvezetés,
-rajzkészség,íráselemek fejlesztése,
-számfogalom és matematikai készség kialakítása,
-formák és alakzatok ábrázolása és különbségtétele,

-sor-és mintakövetés,
-ritmuskészség kialakítása,
-irányismeret és tájékozódás saját testen,térben és síkban,
-önmagáról és környezetéről alkotott ismereteinek bővítése,

-megkésett beszédfejlődés beindítása és felzárkóztatása,
-beszédkedv felkeltése,
-gazdag szókincs és választékos beszéd elsajátítása.

Galéria:

Képek

...

Videók

...

Szolgáltatások - terápiák:


  Hangjavítás (raccsolás, pöszeség)

  Dadogás, hadarás gyógyítása, testvérféltékenység kezelése

  Megkésett beszédfejlődés terápia (Gyermek beszédének beindítása és felzárkóztatása)

  Beszédértés, beszédészlelés fejlesztése

  Diszlexia megelőzése, gyógyítása

  Iskolaérettségre felkészítés, részképességek fejlesztése

  SNI-s (sajátos nevelési igényű) és ADHD-s (hiperaktivitásos figyelemzavarral küzdő) gyerekek kezelése, tanácsadás

Óradíjak:

Minden foglalkozás 60 perces (konzultációval együtt). Az első vizsgálat és tanácsadás ingyenes.
(Dadogó és megkésett beszédfejlődésű gyermekeknél a terápiák csak egy személyesek.)

Egy gyermek esetén

4500 Ft/fő

Két gyermek esetén

3500 Ft/fő

Az SNI-s vagy ADHD-s gyermekek kezelése:

Egy gyermek esetén

4500 Ft/fő

Két gyermek esetén

4000 Ft/fő

Anyukák mondták...

"Benedek története: kisfiam úgy kezdte el az óvodát, hogy nem beszélt, csak a szavak első szótagját mondta és mutogatva értette meg magát. A jelét, halacskát úgy mondta/mutatta, hogy a szájával a halat utánozva tátogott. Az első óvodai év végére kb. 30 szót mondott (főleg hangutánzó szavakat használt) a 4 éves kisfiam, ekkor már teljesen elkeseredtem és ekkor találkoztunk Julikával, aki beszédindítással kezdte el a terápiánkat. A nyár kemény munkával telt, de az órák vidám légkörben teltek. Beni mindig nagyon jól érezte magát, úgy tanult meg beszélni, hogy a foglalkozásokon végig nevettet és nem kötelezettségnek érezte a foglalkozásokat, hanem játéknak, mókának, szinte az első perctől megnyerte a gyermekem bizalmát. A félénk, visszahúzódó kisfiam az óvoda második évében, már játszott a társaival egyre többet kommunikált velük, és egyre több barátja lett. Egyszer egy kislány, azt újságolta az anyukájának, hogy értette, amit a Beni mondott, én olyan boldog voltam, hogy szinte repkedtem. A kisfiam ma már szépen beszél mondatokban, bár még nem minden hangunk tiszta és a toldalékolással még van egy kis gondunk, de én bízok Julika tehetségében és szakértelmében. Én büszke vagyok a fiamra, hogy másfél év alatt, ezt a szintet elérte, a társait behozta és a legjobb döntés volt Julikát választani LOGOPÉDUSUNKNAK. Julika, köszönöm szépen a kitartó, türelmes, mókás munkádat és a sok biztatást, amit Tőled kaptam." (Ilona, anyuka)


"Balázska beszédét nehezen lehetett érteni. Julikának köszönhetően az első osztályos évnyitón verset szavalt! Ez a siker az ő lelkes elhivatottságának és különleges (de játékos) módszereinek, fejlesztéseinek tudható be!" (Móni, szülő)


"Julika néni nagyon kedves és nagyon jó tanár. Kisfiamnak 3 hónap alatt (két hetente tanította) teljesen kitisztította az összes hangot. Kislányom is alig várta minden alkalommal, hogy menjünk megint logopédiára. Viccesen és mégis nagyon sokat tanulva segítette gyerekeimet, hogy szépen tisztán beszéljenek. Az r-ek ropognak, az sz-ek sziszegnek és a z-k is zizegnek. Ami nagyon fontos még, hogy nem csak a hangok tisztasága, de a gyerekek fejlesztése is belefért az órába. Köszönünk mindent és nagyon hálásak vagyunk!" (Judit, anyuka)

"Azért szerettünk Julika nénihez járni, mert jó hangulatú, gyerekközpontú óráin a gyerekek játékosan, de folyamatos kontroll mellett sajátítják el a hangok helyes megformálását, kiejtését. Kisfiunk imádta." (Timi, szülő)


"Kisiskolás fiamnak nehézkes bizonyos hangok megkülönböztetése, ez megnehezíti az írás, olvasás tanulását. Hosszas keresés után találtam Julika nénire, aki rendkívül felkészülten, gyermekbarát módszerekkel, lépésről-lépésre segít a tanulásban. Kisfiam nagyon szeret az órákra járni, mert játékokban rejlenek a feladatok, közben viszont folyamatosan tanul és fejlődik." (Adrienn, anyuka)"Kedves, a gyerekekkel jól megtalálja a közös hangot. Hamar kialakítja a bizalmat, és bár kisfiam szívesen kibújik a feladatok alól, hamar kialakította a gyermek saját motivációját, így otthon is örömmel gyakorolta a logopédiai játékokat. Mindig szívesen mentünk és hamar kialakultak a tiszta hangok. Mindenkinek csak ajánlani tudjuk őt! Köszönjük!" (Tünde,anyuka)

Kapcsolat

Beliczky Julianna

gyógypedagógus-logopédus
Tel.: 06 20 522 4478
E-mail: b.julianna422@gmail.com
XIII. kerület, az Árpád-hídhoz közel.